Revízna činnosť

Realizujeme kompletné odborné prehliadky a odborné skúšky.

Vrátane konzultácií pred vykonaním kontroly.

Vykonávame komplexnú revíznu činnosť.
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V.
 Tipy štandardne vykonávaných revízií.
  • Bleskozvody.
  • Byty.
  • Rodinné domy.
  • Ručné náradie.
  • Elektrické prípojky.
  • Slaboprúdové rozvody.
  • Staveniskové rozvody dočasných zariadení elektrických.
  • Kontrola inštalácií mimo revízie.